Životní situace cílové skupiny: Rodiny s dětmi

Vyberte životní situaci, kterou potřebujete řešit.

Azylové domy

Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Služba: Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Telefon: 518 612 260

Email: reditel@css-kyjov.cz

Brandlova 127/16, Kyjov, Kyjov 69701

Služba pomáhá matkám s dětmi a ženám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Díky nízké kapacitě azylového domu, se mohou pracovnice více věnovat potřebám uživatelek. Součástí azylového domu jsou 3 pokoje se společnou kuchyní, společenskou místností a koupelnou, k dispozici je také zahrada.

více informací

Azylové domy

Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s.

Služba: Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni

Telefon: 517 331 470

Email: azylopatovice@centrum.cz

Vyškov 92, Opatovice, Vyškov 68201

Naší snahou je navrátit sebevědomí uživatelkám, udržet či obnovit jejich vztahy s rodinnými příslušníky a přáteli, začlenit je do pracovního procesu, vést k získání dovedností nutných k samostatnému bydlení, péči o děti a k nalezení vhodného ubytování.

více informací

Azylové domy

Poskytovatel: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Služba: Domov pro matky s dětmi - Společná cesta

Telefon: 541 421 915

Email: mazurova@cssbrno.cz

Heyrovského 610/11, Bystrc, Brno 63500

Snahou poskytované služby je, aby se jejím prostřednictvím uživatelky naučily samostatně hospodařit, zajistility si práci a poskytly dětem kvalitní výchovu.
Služba se zaměřuje na to, aby se uživatelka v budoucnu byla schopna vrátit do běžného života a stala se nezávislou na sociálních službách.

více informací

Azylové domy

Poskytovatel: Diecézní charita Brno - Oblastní charita Blansko

Služba: Azylový dům Nová cesta

Telefon: 731 628 943

Email: matka-dite@blansko.charita.cz

Dukelská 2265/12b, Boskovice, Boskovice 68001

Poskytujeme podporu a pomoc rodinám, ženám s dětmi a samotným ženám, které se ocitly v tíživé životní situaci. Podporujeme je k tomu, aby byly schopny žít smysluplný život v přirozeném prostředí.

více informací

Azylové domy

Poskytovatel: Diecézní charita Brno - Oblastní charita Břeclav

Služba: Domov svaté Agáty Břeclav

Telefon: 519 331 455

Email: leona.balgova@breclav.charita.cz

Komenského 409/6, Poštorná, Břeclav 69141

Domov svaté Agáty Břeclav pomáhá osamoceným rodičům s dětmi, kteří ztratili střechu nad hlavou a zůstali na řešení situace sami. V průběhu poskytování služby podporujeme uživatele při hledání bydlení, zaměstnání, vedení domácnosti, vyřizování osobních záležitostí nebo upevnění vztahů s rodinou.

více informací

Azylové domy

Poskytovatel: Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín

Služba: Domov pro matky s dětmi Hodonín

Telefon: 518 321 497

Email: dmt.hodonin@hodonin.charita.cz

tř. Dukelských hrdinů 1715/57, Hodonín, Hodonín 69501

nám. 17. listopadu 3870/5, Hodonín, Hodonín 69501

Poskytované činnosti:
pomoc při zajištění stravy -vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy a nabídka pomoci při přípravě stravy a chodu domácnosti
ubytování na dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok
základní sociální poradenství

více informací

Azylové domy

Poskytovatel: Diecézní charita Brno - Služby Brno

Služba: Domov sv. Markéty - azylové domy Brno

Telefon: 735 145 359

Email: dsm@brno.charita.cz

Staňkova 386/47, Ponava, Brno 61200

Posláním Domova sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni v Brně je poskytnutí sociálních a pobytových služeb na přechodnou dobu těhotným ženám a ženám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a které mají zájem na řešení své situace.

více informací

Azylové domy

Poskytovatel: MAGDALENIUM, z.s.

Služba: Azylový dům - Magdalenium, Azylový dům - zařízení Helena

Telefon: 776 718 459

Email: magdalenium2@centrum.cz

Bratislavská 215/31, Zábrdovice, Brno 60200

Provozujeme specializované azylové domy pouze pro oběti domácího násilí. Jedná se o pobytový program, který je zaměřen na zvládnutí dané problematiky. K dispozici je bezplatné poradenství sociální, právní, psychologická pomoc, péče o děti-svědky DN, diagnostika,doprovody k soudu a další služby...

více informací

Azylové domy

Poskytovatel: Město Moravský Krumlov

Služba: Azylové bydlení pro matky s dětmi v tísni

Telefon: 602 104 929

Email: azylovydum.mk@seznam.cz

Jiráskova 634, Moravský Krumlov, Moravský Krumlov 67201

Cílová skupina-matky od 18 do 64 let s dětmi od 0-17let navštěvující ZŠ, osamělé těhotné ženy, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené domácím násilím, osoby v krizi
Poskytujeme- ubytování, možnost přípravy stravy, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, sociální poradenství
Kapacita: 7 osob

více informací

Azylové domy

Poskytovatel: Na počátku, o. p. s.

Služba: Domov pro dětský život

Telefon: 728 934 167

Email: barbora.bumbova@napocatku.cz

Jaroměřice nad Rokytnou 97, Příložany, Jaroměřice nad Rokytnou 67551

Azylový dům Domov pro dětský život poskytuje ubytování těhotným ženám, které si přejí své dítě donosit, ale ve svém přirozeném prostředí k tomu nemají podmínky, a dále matkám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci. Podpora, kterou jim nabízíme, vychází z jejich individuálních potřeb.

více informací

Odborné sociální poradenství

Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s.

Služba: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Telefon: 517 333 909

Email: psychologie@acvyskov.cz

Smetanovo nábřeží 513/27, Vyškov-Předměstí, Vyškov 68201

Posláním Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy je poskytovat odbornou pomoc a poradenství lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci - v psychické či sociální tísni. Poradna svou činností přispívá k utváření příznivých rodinných, partnerských a mezilidských vztahů.

více informací

Odborné sociální poradenství

Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace

Služba: Centrum odborného sociálního poradenství

Telefon: 515 224 317

Email: zn.poradna@cssznojmo.cz

Jarošova 1439/26, Znojmo, Znojmo 66902

Poskytujeme odbornou psychologickou pomoc lidem, kteří řeší problémy v manželském či partnerském vztahu, dále pomáháme manželstvím ohrožených rozvratem, úpravou vzájemných vztahů rozvedených rodičů a jejich dětí, mezigeneračních vztahů a jiných vztahů či osobních problémů.

více informací

Odborné sociální poradenství

Poskytovatel: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Služba: Manželské a rodinné poradny Brno

Telefon: 541 421 915

Email: mazurova@cssbrno.cz

Táborská 533/198, Židenice, Brno 61500

Poskytujeme odbornou pomoc a poradenství lidem, kteří se ocitli v obtížné osobní, vztahové, rodinné či životní situaci s negativním dopadem na partnerské, rodinné a mezilidské vztahy. Poradna se zaměřuje na posílení a podporu kvality těchto vztahů.


S

více informací

Odborné sociální poradenství

Poskytovatel: DEBRA ČR, z.ú.

Služba: DEBRA ČR

Telefon: 773 628 299

Email: dana.lengalova@debra.cz

Černopolní 212/9, Černá Pole, Brno 61300

více informací