Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s.

Telefon:
517331470
Identifikátor:
7057894
Email:
azylopatovice@centrum.cz
Druh služby:
Azylové domy
Adresa:
  • Vyškov 92, Opatovice, Vyškov 68201
Poskytovaná od:
01. 01. 2007
Název:
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni
Charakteristika:
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v obtížné situaci spojené se ztrátou bydlení, pokud tuto situaci nelze řešit s využitím terénních sociálních služeb a návazných běžných veřejně dostupných služeb.

Naší snahou je navrátit sebevědomí uživatelkám, udržet či obnovit jejich vztahy s rodinnými příslušníky a přáteli, začlenit je do pracovního procesu, vést k získání dovedností nutných k samostatnému bydlení, péči o děti a k nalezení vhodného ubytování.

Místa poskytování služby


Zpět