Diecézní charita Brno - Služby Brno

Telefon:
735145359
Identifikátor:
2989817
Email:
dsm@brno.charita.cz
Druh služby:
Azylové domy
Adresa:
  • Staňkova 386/47, Ponava, Brno 61200
Poskytovaná od:
01. 01. 2007
Název:
Domov sv. Markéty - azylové domy Brno
Charakteristika:
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v obtížné situaci spojené se ztrátou bydlení, pokud tuto situaci nelze řešit s využitím terénních sociálních služeb a návazných běžných veřejně dostupných služeb.

Posláním Domova sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni v Brně je poskytnutí sociálních a pobytových služeb na přechodnou dobu těhotným ženám a ženám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a které mají zájem na řešení své situace.

Místa poskytování služby


Zpět