Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín

Telefon:
518321497
Identifikátor:
5368372
Email:
dmt.hodonin@hodonin.charita.cz
Druh služby:
Azylové domy
Adresa:
  • tř. Dukelských hrdinů 1715/57, Hodonín, Hodonín 69501
  • nám. 17. listopadu 3870/5, Hodonín, Hodonín 69501
Poskytovaná od:
01. 01. 2007
Název:
Domov pro matky s dětmi Hodonín
Charakteristika:
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v obtížné situaci spojené se ztrátou bydlení, pokud tuto situaci nelze řešit s využitím terénních sociálních služeb a návazných běžných veřejně dostupných služeb.

Poskytované činnosti:
pomoc při zajištění stravy -vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy a nabídka pomoci při přípravě stravy a chodu domácnosti
ubytování na dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok
základní sociální poradenství

Místa poskytování služby


Zpět