Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Telefon:
541421915
Identifikátor:
3140895
Email:
mazurova@cssbrno.cz
Druh služby:
Azylové domy
Adresa:
  • Heyrovského 610/11, Bystrc, Brno 63500
Poskytovaná od:
01. 01. 2007
Název:
Domov pro matky s dětmi - Společná cesta
Charakteristika:
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v obtížné situaci spojené se ztrátou bydlení, pokud tuto situaci nelze řešit s využitím terénních sociálních služeb a návazných běžných veřejně dostupných služeb.

Snahou poskytované služby je, aby se jejím prostřednictvím uživatelky naučily samostatně hospodařit, zajistility si práci a poskytly dětem kvalitní výchovu.
Služba se zaměřuje na to, aby se uživatelka v budoucnu byla schopna vrátit do běžného života a stala se nezávislou na sociálních službách.

Místa poskytování služby


Zpět