Životní situace cílové skupiny: Osoby v krizových situacích

Vyberte životní situaci, kterou potřebujete řešit.

Azylové domy

Poskytovatel: Armáda spásy v České republice, z.s.

Služba: Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Josefa Korbela - azylový dům

Telefon: 737 215 412

Email: ivan.borek@armadaspasy.cz

Mlýnská 316/25, Trnitá, Brno 60200

Prioritou je podpora a pomoc uživatelům v samostatnosti a zejména prostřednictvím individuální sociální práce napomáhat při jejich začlenění do společnosti.
http://armadaspasy.cz/pobocky/brno/brno-centrum-socialnich-sluzeb-josefa-korbela/azylovy-dum/

více informací

Azylové domy

Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Služba: Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Telefon: 518 612 260

Email: reditel@css-kyjov.cz

Brandlova 127/16, Kyjov, Kyjov 69701

Služba pomáhá matkám s dětmi a ženám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Díky nízké kapacitě azylového domu, se mohou pracovnice více věnovat potřebám uživatelek. Součástí azylového domu jsou 3 pokoje se společnou kuchyní, společenskou místností a koupelnou, k dispozici je také zahrada.

více informací

Azylové domy

Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s.

Služba: Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni

Telefon: 517 331 470

Email: azylopatovice@centrum.cz

Vyškov 92, Opatovice, Vyškov 68201

Naší snahou je navrátit sebevědomí uživatelkám, udržet či obnovit jejich vztahy s rodinnými příslušníky a přáteli, začlenit je do pracovního procesu, vést k získání dovedností nutných k samostatnému bydlení, péči o děti a k nalezení vhodného ubytování.

více informací

Azylové domy

Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace

Služba: Azylový dům

Telefon: 515 221 021

Email: azylovydum@cssznojmo.cz

Přímětická 1789/42, Znojmo, Znojmo 66902

"Azylový dům vám nabízí ubytování, možnost přípravy stravy a hygieny v době, kdy nemáte kde bydlet a nedostačují vám finance.Pomůžeme vám s řešením vašich problémů - s vyřízením sociálních dávek, s řešením dluhů a exekucí, s hledáním zaměstnání a nového bydlení. Budeme vás podporovat v samostatnosti

více informací

Azylové domy

Poskytovatel: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Služba: Azylový dům

Telefon: 541 421 915

Email: mazurova@cssbrno.cz

Křenová 296/20, Trnitá, Brno 60200

Vytváříme bezpečný prostor a zázemí při naplňování základních životních potřeb (místo pro přípravu stravy a možnost hygieny). Společně s uživateli se snažíme hledat řešení jejich krizové situace prostřednictvím plnění osobních cílů a vedením k zodpovědnosti za své jednání.

více informací

Azylové domy

Poskytovatel: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Služba: Domov pro matky s dětmi - Společná cesta

Telefon: 541 421 915

Email: mazurova@cssbrno.cz

Heyrovského 610/11, Bystrc, Brno 63500

Snahou poskytované služby je, aby se jejím prostřednictvím uživatelky naučily samostatně hospodařit, zajistility si práci a poskytly dětem kvalitní výchovu.
Služba se zaměřuje na to, aby se uživatelka v budoucnu byla schopna vrátit do běžného života a stala se nezávislou na sociálních službách.

více informací

Azylové domy

Poskytovatel: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Služba: Dům sociální prevence

Telefon: 541 421 915

Email: mazurova@cssbrno.cz

Podnásepní 384/20, Trnitá, Brno 60200

Vytváříme bezpečný prostor a zázemí při naplňování základních životních potřeb (místo pro přípravu stravy a možnost hygieny). Společně s uživateli se snažíme hledat řešení jejich krizové situace prostřednictvím plnění osobních cílů a vedením k zodpovědnosti za své jednání.

více informací

Azylové domy

Poskytovatel: Diecézní charita Brno - Oblastní charita Blansko

Služba: Azylový dům Nová cesta

Telefon: 731 628 943

Email: matka-dite@blansko.charita.cz

Dukelská 2265/12b, Boskovice, Boskovice 68001

Poskytujeme podporu a pomoc rodinám, ženám s dětmi a samotným ženám, které se ocitly v tíživé životní situaci. Podporujeme je k tomu, aby byly schopny žít smysluplný život v přirozeném prostředí.

více informací

Azylové domy

Poskytovatel: Diecézní charita Brno - Oblastní charita Břeclav

Služba: Domov svaté Agáty Břeclav

Telefon: 519 331 455

Email: leona.balgova@breclav.charita.cz

Komenského 409/6, Poštorná, Břeclav 69141

Domov svaté Agáty Břeclav pomáhá osamoceným rodičům s dětmi, kteří ztratili střechu nad hlavou a zůstali na řešení situace sami. V průběhu poskytování služby podporujeme uživatele při hledání bydlení, zaměstnání, vedení domácnosti, vyřizování osobních záležitostí nebo upevnění vztahů s rodinou.

více informací

Azylové domy

Poskytovatel: Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín

Služba: Domov pro matky s dětmi Hodonín

Telefon: 518 321 497

Email: dmt.hodonin@hodonin.charita.cz

tř. Dukelských hrdinů 1715/57, Hodonín, Hodonín 69501

nám. 17. listopadu 3870/5, Hodonín, Hodonín 69501

Poskytované činnosti:
pomoc při zajištění stravy -vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy a nabídka pomoci při přípravě stravy a chodu domácnosti
ubytování na dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok
základní sociální poradenství

více informací