Životní situace cílové skupiny: Osoby se zdravotním postižením

Vyberte životní situaci, kterou potřebujete řešit.

Centra denních služeb

Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace

Služba: Centrum denních služeb

Telefon: 739 389 088

Email: svobodova.m@cssznojmo.cz

Mikulášské náměstí 482/12, Znojmo, Znojmo 66902

Naše služba je určena lidem, kteří v důsledku věku nebo zdravotního stavu mají zhoršenou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v průběhu dne.

více informací

Centra denních služeb

Poskytovatel: Diakonie ČCE - středisko v Brně

Služba: Centrum denních služeb Brno

Telefon: 731 640 553

Email: cdsb@diakoniebrno.cz

Hrnčířská 894/27, Veveří, Brno 60200

Posláním Centra denních služeb Brno je poskytování profesionální péče a podpory, zajištění smysluplného trávení času a přirozeného kontaktu lidem s příznaky syndromu demence, kteří potřebují během dne pomoc jiné osoby.

více informací

Centra denních služeb

Poskytovatel: Diakonie ČCE - středisko v Brně

Služba: Centrum denních služeb Letovice

Telefon: 739 244 873

Email: cdsl@diakoniebrno.cz

Alšova 635/3, Letovice, Letovice 67961

Posláním Centra denních služeb Letovice je umožnit lidem s lehkým a středně těžkým mentálním postižením (případně v kombinaci s dalším postižením) žít aktivní život mimo domácí prostředí a podpořit je v rozvoji dovedností s ohledem na jejich individuální potřeby.

více informací

Centra denních služeb

Poskytovatel: Diecézní charita Brno - Oblastní charita Blansko

Služba: Emanuel Boskovice

Telefon: 516 454 604

Email: emanuel.boskovice@blansko.charita.cz

U Lázní 1734/2a, Boskovice, Boskovice 68001

Klademe důraz na rozvoj osobnosti, jedinečnosti, schopností a dovedností s ohledem na specifické potřeby uživatele. Posilujeme sociální adaptibilitu, samostatnost, pomáháme zdokonalovat prvky komunikace. Naším cílem je uživatel, který pozná pocit vlastního úspěchu.

více informací

Centra denních služeb

Poskytovatel: Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín

Služba: Centrum denních služeb Slavkov u Brna

Telefon: 734 435 125

Email: cds.slavkov@hodonin.charita.cz

Polní 1444, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna 68401

Umožňujeme lidem, kt. již nemohou po celý den zůstat sami doma, aby část dne prožili v centru a v odpoledních hodinách se vrátili zpět domů. Je jim zajištěna veškerá péče, kterou potřebují a zároveň u nás mají možnost setkat se s jinými lidmi, popovídat si a zajímavým způsobem prožít svůj volný čas

více informací

Centra denních služeb

Poskytovatel: Charita Vyškov

Služba: Centrum denních služeb

Telefon: 728 729 997

Email: michal.novotny@vyskov.charita.cz

Kostelní 406/2, Vyškov-Město, Vyškov 68201

Centrum denních služeb je služba, která umožňuje svým uživatelům smysluplně trávit svůj volný čas, zapojit se do společnosti a předcházet tak sociální izolovanosti. Klienti jsou vedeni k samostatnosti a ke zvládání základních úkonů péče o vlastní osobu a k rozvíjení jejich schopností.

více informací