Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s.

Telefon:
774 650 134
Identifikátor:
7223974
Email:
tlachova@cprhodonin.cz
Druh služby:
Denní stacionáře
Adresa:
  • Anenská 4003/9, Hodonín, Hodonín 69501
Poskytovaná od:
01. 01. 2007
Název:
Stacionář Vlaštovka
Charakteristika:
Denní stacionáře jsou určeny lidem, kteří potřebují pravidelnou pomoc či podporu z důvodu jejich věku (např. osobám s demencí), zdravotního postižení či duševního onemocnění. Denní stacionáře umožňují těmto lidem žít svůj život v přirozeném rytmu týdne složeném z pracovních a volných dní a trávit tak obvyklý čas mimo domov ve společnosti svých vrstevníků. Pečujícím osobám je umožněno žít v přirozeném rytmu týdne, chodit do práce, zajistit si potřebné záležitosti apod.

Uživatelům od 1 roku do 26 let s kombinovaným, mentálním, tělesným a zdravotním postižením převážně s poruchou autistického spektra poskytujeme odbornou péči, fyzioterapii, podpůrné terapie a povinné školní vzdělávání. Zajišťujeme svozovou službu do stacionáře a zpět domů.

Místa poskytování služby


Zpět