Město Moravský Krumlov

Telefon:
602104929
Identifikátor:
3992546
Email:
azylovydum.mk@seznam.cz
Druh služby:
Azylové domy
Adresa:
  • Jiráskova 634, Moravský Krumlov, Moravský Krumlov 67201
Poskytovaná od:
01. 01. 2007
Název:
Azylové bydlení pro matky s dětmi v tísni
Charakteristika:
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v obtížné situaci spojené se ztrátou bydlení, pokud tuto situaci nelze řešit s využitím terénních sociálních služeb a návazných běžných veřejně dostupných služeb.

Cílová skupina-matky od 18 do 64 let s dětmi od 0-17let navštěvující ZŠ, osamělé těhotné ženy, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené domácím násilím, osoby v krizi
Poskytujeme- ubytování, možnost přípravy stravy, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, sociální poradenství
Kapacita: 7 osob

Místa poskytování služby


Zpět