Životní situace cílové skupiny: Rodiny s dětmi

Vyberte životní situaci, kterou potřebujete řešit.

Azylové domy

Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Telefon: 518612260

Email: reditel@css-kyjov.cz

Brandlova 127/16, Kyjov, Kyjov 69701

Služba pomáhá matkám s dětmi a ženám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Díky nízké kapacitě azylového domu, se mohou pracovnice více věnovat potřebám uživatelek. Součástí azylového domu jsou 3 pokoje se společnou kuchyní, společenskou místností a koupelnou, k dispozici je také zahrada.

více informací

Azylové domy

Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni

Telefon: 517331470

Email: azylopatovice@centrum.cz

Vyškov 92, Opatovice, Vyškov 68201

Naší snahou je navrátit sebevědomí uživatelkám, udržet či obnovit jejich vztahy s rodinnými příslušníky a přáteli, začlenit je do pracovního procesu, vést k získání dovedností nutných k samostatnému bydlení, péči o děti a k nalezení vhodného ubytování.

více informací

Azylové domy

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Domov pro matky s dětmi - Společná cesta

Telefon: 541421917

Email: mazurova@cssbrno.cz

Heyrovského 610/11, Bystrc, Brno 63500

Heyrovského 610/11, Bystrc, Brno 63500

Heyrovského 610/11, Bystrc, Brno 63500

Heyrovského 610/11, Bystrc, Brno 63500

Snahou poskytované služby je, aby se jejím prostřednictvím uživatelky naučily samostatně hospodařit, zajistility si práci a poskytly dětem kvalitní výchovu.
Služba se zaměřuje na to, aby se uživatelka v budoucnu byla schopna vrátit do běžného života a stala se nezávislou na sociálních službách.

více informací

Azylové domy

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Blansko

Centrum PRO Blansko

Telefon: 516 411 400

Email: matka-dite@blansko.charita.cz

Dukelská 2265/12b, Boskovice, Boskovice 68001

Dukelská 2265/12b, Boskovice, Boskovice 68001

V Azylovém domě nabízíme matkám a ženám s dětmi podporu a odbornou pomoc při řešení obtížné životní situace. Učíme je soběstačnosti, aby dokázaly sobě i dětem vytvořit harmonický a stabilní domov a uměly samostatně řešit každodenní problémy. Pomáháme matkám s dětmi najít nový domov.

více informací

Azylové domy

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Břeclav

Domov svaté Agáty Břeclav

Telefon: 519331455

Email: leona.balgova@breclav.charita.cz

Komenského 409/6, Poštorná, Břeclav 69141

Domov svaté Agáty Břeclav pomáhá osamoceným rodičům s dětmi, kteří ztratili střechu nad hlavou a zůstali na řešení situace sami. V průběhu poskytování služby podporujeme uživatele při hledání bydlení, zaměstnání, vedení domácnosti, vyřizování osobních záležitostí nebo upevnění vztahů s rodinou.

více informací

Azylové domy

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín

Domov pro matky s dětmi Hodonín

Telefon: 518321497

Email: dmt.hodonin@hodonin.charita.cz

tř. Dukelských hrdinů 1715/57, Hodonín, Hodonín 69501

nám. 17. listopadu 3870/5, Hodonín, Hodonín 69501

nám. 17. listopadu 3870/5, Hodonín, Hodonín 69501

Poskytované činnosti:
pomoc při zajištění stravy -vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy a nabídka pomoci při přípravě stravy a chodu domácnosti
ubytování na dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok
základní sociální poradenství

více informací

Azylové domy

Diecézní charita Brno - Služby Brno

Domov sv. Markéty - azylové domy Brno

Telefon: 735145359

Email: dsm@brno.charita.cz

Staňkova 386/47, Ponava, Brno 61200

Staňkova 386/47, Ponava, Brno 61200

Staňkova 386/47, Ponava, Brno 61200

Posláním Domova sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni v Brně je poskytnutí sociálních a pobytových služeb na přechodnou dobu těhotným ženám a ženám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a které mají zájem na řešení své situace.

více informací

Azylové domy

MAGDALENIUM, z.s.

Azylový dům - Magdalenium, Azylový dům - zařízení Helena

Telefon: 776718459

Email: magdalenium2@centrum.cz

Bratislavská 215/31, Zábrdovice, Brno 60200

Bratislavská 215/31, Zábrdovice, Brno 60200

Bratislavská 215/31, Zábrdovice, Brno 60200

Provozujeme specializované azylové domy pouze pro oběti domácího násilí. Jedná se o pobytový program, který je zaměřen na zvládnutí dané problematiky. K dispozici je bezplatné poradenství sociální, právní, psychologická pomoc, péče o děti-svědky DN, diagnostika,doprovody k soudu a další služby...

více informací

Azylové domy

Město Moravský Krumlov

Azylové bydlení pro matky s dětmi v tísni

Telefon: 602104929

Email: azylovydum.mk@seznam.cz

Jiráskova 634, Moravský Krumlov, Moravský Krumlov 67201

Jiráskova 634, Moravský Krumlov, Moravský Krumlov 67201

Cílová skupina-matky od 18 do 64 let s dětmi od 0-17let navštěvující ZŠ, osamělé těhotné ženy, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené domácím násilím, osoby v krizi
Poskytujeme- ubytování, možnost přípravy stravy, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, sociální poradenství
Kapacita: 7 osob

více informací

Azylové domy

Na počátku, o. p. s.

Domov pro dětský život

Telefon: 548221405

Email: info@napocatku.cz

Azylový dům Domov pro dětský život poskytuje ubytování těhotným ženám, které si přejí své dítě donosit, ale ve svém přirozeném prostředí k tomu nemají podmínky, a dále matkám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci. Podpora, kterou jim nabízíme, vychází z jejich individuálních potřeb.

více informací

Odborné sociální poradenství

Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s.

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Telefon: 517 333 909

Email: psychologie@acvyskov.cz

Smetanovo nábřeží 513/27, Vyškov-Předměstí, Vyškov 68201

Posláním Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy je poskytovat odbornou pomoc a poradenství lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci - v psychické či sociální tísni. Poradna svou činností přispívá k utváření příznivých rodinných, partnerských a mezilidských vztahů.

více informací

Odborné sociální poradenství

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy

Telefon: 515224317

Email: zn.poradna@cssznojmo.cz

Jarošova 1439/26, Znojmo, Znojmo 66902

Poskytujeme odbornou psychologickou pomoc lidem, kteří řeší problémy v manželském či partnerském vztahu, dále pomáháme manželstvím ohrožených rozvratem, úpravou vzájemných vztahů rozvedených rodičů a jejich dětí, mezigeneračních vztahů a jiných vztahů či osobních problémů.

více informací

Odborné sociální poradenství

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Manželská a rodinná poradna - Táborská

Telefon: 541421917

Email: mazurova@cssbrno.cz

Táborská 533/198, Židenice, Brno 61500

Táborská 533/198, Židenice, Brno 61500

Táborská 533/198, Židenice, Brno 61500

Poskytujeme odbornou pomoc a poradenství lidem, kteří se ocitli v obtížné osobní, vztahové, rodinné či životní situaci s negativním dopadem na partnerské, rodinné a mezilidské vztahy. Poradna se zaměřuje na posílení a podporu kvality těchto vztahů.


S

více informací

Odborné sociální poradenství

DEBRA ČR, z.ú.

DEBRA ČR

Telefon: 773 628 299

Email: dana.lengalova@debra.cz

více informací

Odborné sociální poradenství

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Blansko

Charitní poradna

Telefon: 516 411 583

Email: poradna.boskovice@blansko.charita.cz

U Lázní 1734/2a, Boskovice, Boskovice 68001

U Lázní 1734/2a, Boskovice, Boskovice 68001

Tyršova 336/2, Letovice, Letovice 67961

Komenského 2366/19, Blansko, Blansko 67801

Komenského 2366/19, Blansko, Blansko 67801

Komenského 2366/19, Blansko, Blansko 67801

Komenského 2366/19, Blansko, Blansko 67801

Komenského 2366/19, Blansko, Blansko 67801

Převažující skupinou, se kterou je v Charitní poradně pracováno, jsou osoby, které jsou předlužené. Od července 2018 jsme akreditovanou osobou poskytující bezplatně zpracování návrhů na povolení oddlužení, tzv. osobních bankrotů. Číslo akreditace: AO-027-2018

více informací

Odborné sociální poradenství

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín

Charitní sociálně právní poradna

Telefon: 972633578

Email: poradna.hodonin@hodonin.charita.cz

Wilsonova 4441/9, Hodonín, Hodonín 69501

Wilsonova 4441/9, Hodonín, Hodonín 69501

Zahradní 886, Bučovice, Bučovice 68501

Zahradní 886, Bučovice, Bučovice 68501

Zahradní 886, Bučovice, Bučovice 68501

Zahradní 886, Bučovice, Bučovice 68501

Polní 1444, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna 68401

Polní 1444, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna 68401

Polní 1444, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna 68401

Polní 1444, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna 68401

poskytuje poradenství v oblastech:
§ Soci. dávek a služeb
§ Soc. pojištění (důchodové a nemocenské)
§ Pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti
§ Bydlení a hospodaření
§ Rodiny a mezilidských vztahů
§ Finanční: dluhů, exekucí a oddlužení
§ Ochrany spotřebitele
§ Krizových situací

více informací

Odborné sociální poradenství

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Tišnov

Poradna Porta Tišnov

Telefon: 731 453 275

Email: eva.urbankova@tisnov.charita.cz

Ráboňova 116, Tišnov, Tišnov 66601

Ráboňova 116, Tišnov, Tišnov 66601

Ráboňova 116, Tišnov, Tišnov 66601

Ráboňova 117, Tišnov, Tišnov 66601

Ráboňova 117, Tišnov, Tišnov 66601

Ráboňova 117, Tišnov, Tišnov 66601

Posláním služby je poskytnout informace a podporu lidem, kteří se ocitli tíživé život­ní situaci, nebo kterým tato situace bezprostředně hrozí a neumějí nebo nemohou ji ře­šit vlastními silami, a prostřednictvím služby zvyšovat právní vědomí, samostatnost, znalosti a dovednosti uživatelů.

více informací

Odborné sociální poradenství

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Znojmo

Charitní poradna Znojmo

Telefon: 731402782

Email: poradna@znojmo.charita.cz

Dolní Česká 313/1, Znojmo, Znojmo 66902

více informací

Odborné sociální poradenství

Diecézní charita Brno - Služby Brno

Celsuz - Odborné sociální poradenství

Telefon: 733741293

Email: poradna.brno@brno.charita.cz

třída Kpt. Jaroše 1928/9, Černá Pole, Brno 60200

třída Kpt. Jaroše 1928/9, Černá Pole, Brno 60200

třída Kpt. Jaroše 1928/9, Černá Pole, Brno 60200

Ponávka 185/2, Zábrdovice, Brno 60200

Ponávka 185/2, Zábrdovice, Brno 60200

Ponávka 185/2, Zábrdovice, Brno 60200

Posláním služby je poskytování informací o možnostech řešení nepříznivé životní situace. Nabízíme podporu lidem, kteří se v takové situaci ocitli a nejsou schopni ji vyřešit vlastními silami, ani za pomoci běžně dostupných služeb. Poskytujeme sociální, dluhové, právní a psychologické poradenství.

více informací

Odborné sociální poradenství

Krok Kyjov, z.ú.

Odborné sociální poradenství

Telefon:

Email:

Sídliště Za Stadionem 1358/25, Kyjov, Kyjov 69701

více informací

Odborné sociální poradenství

MAGDALENIUM, z.s.

MAGDALENIUM z.s.

Telefon: 702065433

Email: magdalenium2@centrum.cz

Hrnčířská 890/15, Veveří, Brno 60200

Hrnčířská 890/15, Veveří, Brno 60200

Hrnčířská 890/15, Veveří, Brno 60200

Poradna poskytuje specializované poradenství k problematice domácího násilí dospělým i dětem (stabilizace oběti, diagnostika, práce na zvládnutí traumatizujících vlivů, pomoc s vypracováním právních návrhů, snižování dopadů násilí u dětí...) Právní, psychologická a sociální pomoc je bezplatná.

více informací

Odborné sociální poradenství

Město Blansko

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Telefon: 516 413 524

Email: poradna@blansko.cz

Sladkovského 1860/2b, Blansko, Blansko 67801

Sladkovského 1860/2b, Blansko, Blansko 67801

Sladkovského 1860/2b, Blansko, Blansko 67801

Sladkovského 1860/2b, Blansko, Blansko 67801

Sladkovského 1860/2b, Blansko, Blansko 67801

Zařízení poskytuje bezplatné psychologické poradenství a psychoterapii jednotlivcům, párům, rodinám či skupinám osob, kteří mají obtíže psychického rázu anebo se ocitli v obtížné životní situaci, kterou nedokážou sami zvládnout. Zařízení je ambulantní a služba není věkově omezena.

více informací

Odborné sociální poradenství

Na počátku, o. p. s.

Poradna Na počátku

Telefon: 548221406

Email: info@napocatku.cz

Cílem poradenství je poskytnout podporu a pomoc těhotným ženám, které se rozhodují, zda donosit své dítě a dále ženám, které v době těhotenství a mateřství nemají potřebné informace, dovednosti a podmínky pro to, aby mohly v bezpečném a vyhovujícím prostředí vychovávat své dítě.

více informací