Vyhledat
km

Počet nalezených služeb: 487

Azylové domy

Poskytovatel: Armáda spásy v České republice, z.s.

Služba: Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Josefa Korbela - azylový dům

Telefon: 737 215 412

Email: ivan.borek@armadaspasy.cz

Mlýnská 316/25, Trnitá, Brno 60200

Prioritou je podpora a pomoc uživatelům v samostatnosti a zejména prostřednictvím individuální sociální práce napomáhat při jejich začlenění do společnosti.
http://armadaspasy.cz/pobocky/brno/brno-centrum-socialnich-sluzeb-josefa-korbela/azylovy-dum/

více informací

Azylové domy

Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Služba: Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Telefon: 518 612 260

Email: reditel@css-kyjov.cz

Brandlova 127/16, Kyjov, Kyjov 69701

Služba pomáhá matkám s dětmi a ženám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Díky nízké kapacitě azylového domu, se mohou pracovnice více věnovat potřebám uživatelek. Součástí azylového domu jsou 3 pokoje se společnou kuchyní, společenskou místností a koupelnou, k dispozici je také zahrada.

více informací

Azylové domy

Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s.

Služba: Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni

Telefon: 517 331 470

Email: azylopatovice@centrum.cz

Vyškov 92, Opatovice, Vyškov 68201

Naší snahou je navrátit sebevědomí uživatelkám, udržet či obnovit jejich vztahy s rodinnými příslušníky a přáteli, začlenit je do pracovního procesu, vést k získání dovedností nutných k samostatnému bydlení, péči o děti a k nalezení vhodného ubytování.

více informací

Azylové domy

Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace

Služba: Azylový dům

Telefon: 515 221 021

Email: azylovydum@cssznojmo.cz

Přímětická 1789/42, Znojmo, Znojmo 66902

"Azylový dům vám nabízí ubytování, možnost přípravy stravy a hygieny v době, kdy nemáte kde bydlet a nedostačují vám finance.Pomůžeme vám s řešením vašich problémů - s vyřízením sociálních dávek, s řešením dluhů a exekucí, s hledáním zaměstnání a nového bydlení. Budeme vás podporovat v samostatnosti

více informací

Azylové domy

Poskytovatel: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Služba: Azylový dům

Telefon: 541 421 917

Email: mazurova@cssbrno.cz

Křenová 296/20, Trnitá, Brno 60200

Vytváříme bezpečný prostor a zázemí při naplňování základních životních potřeb (místo pro přípravu stravy a možnost hygieny). Společně s uživateli se snažíme hledat řešení jejich krizové situace prostřednictvím plnění osobních cílů a vedením k zodpovědnosti za své jednání.

více informací

Azylové domy

Poskytovatel: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Služba: Domov pro matky s dětmi - Společná cesta

Telefon: 541 421 917

Email: mazurova@cssbrno.cz

Heyrovského 610/11, Bystrc, Brno 63500

Snahou poskytované služby je, aby se jejím prostřednictvím uživatelky naučily samostatně hospodařit, zajistility si práci a poskytly dětem kvalitní výchovu.
Služba se zaměřuje na to, aby se uživatelka v budoucnu byla schopna vrátit do běžného života a stala se nezávislou na sociálních službách.

více informací

Azylové domy

Poskytovatel: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Služba: Dům sociální prevence

Telefon: 541 421 917

Email: mazurova@cssbrno.cz

Podnásepní 384/20, Trnitá, Brno 60200

Vytváříme bezpečný prostor a zázemí při naplňování základních životních potřeb (místo pro přípravu stravy a možnost hygieny). Společně s uživateli se snažíme hledat řešení jejich krizové situace prostřednictvím plnění osobních cílů a vedením k zodpovědnosti za své jednání.

více informací

Azylové domy

Poskytovatel: Diecézní charita Brno - Oblastní charita Blansko

Služba: Azylový dům Nová cesta

Telefon: 516 411 966

Email: matka-dite@blansko.charita.cz

Dukelská 2265/12b, Boskovice, Boskovice 68001

Poskytujeme podporu a pomoc rodinám, ženám s dětmi a samotným ženám, které se ocitly v tíživé životní situaci. Podporujeme je k tomu, aby byly schopny žít smysluplný život v přirozeném prostředí.

více informací

Azylové domy

Poskytovatel: Diecézní charita Brno - Oblastní charita Břeclav

Služba: Domov svaté Agáty Břeclav

Telefon: 519 331 455

Email: leona.balgova@breclav.charita.cz

Komenského 409/6, Poštorná, Břeclav 69141

Domov svaté Agáty Břeclav pomáhá osamoceným rodičům s dětmi, kteří ztratili střechu nad hlavou a zůstali na řešení situace sami. V průběhu poskytování služby podporujeme uživatele při hledání bydlení, zaměstnání, vedení domácnosti, vyřizování osobních záležitostí nebo upevnění vztahů s rodinou.

více informací

Azylové domy

Poskytovatel: Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín

Služba: Domov pro matky s dětmi Hodonín

Telefon: 518 321 497

Email: dmt.hodonin@hodonin.charita.cz

tř. Dukelských hrdinů 1715/57, Hodonín, Hodonín 69501

nám. 17. listopadu 3870/5, Hodonín, Hodonín 69501

Poskytované činnosti:
pomoc při zajištění stravy -vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy a nabídka pomoci při přípravě stravy a chodu domácnosti
ubytování na dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok
základní sociální poradenství

více informací

Azylové domy

Poskytovatel: Diecézní charita Brno - Oblastní charita Znojmo

Služba: Domov pro matky a otce v tísni Znojmo

Telefon: 603 992 385

Email: dmt.znojmo@znojmo.charita.cz

Mašovická 3061/12, Znojmo, Znojmo 66902

- vytváříme podmínky pro to, aby uživatel s dětmi získal dovednosti pro samostatný život v přirozeném prostředí.
- motivujeme uživatele k odpovědnému přístupu k životu, výchově a péči dětí, vedení domácnosti, hospodaření s financemi
- motivujeme k vzdělání a hledání zaměstnání

více informací

Azylové domy

Poskytovatel: Diecézní charita Brno - Služby Brno

Služba: Azylový dům pro lidi bez domova Brno

Telefon: 737 220 887

Email: petr.simon@brno.charita.cz

Bratislavská 775/58, Zábrdovice, Brno 60200

více informací

Azylové domy

Poskytovatel: Diecézní charita Brno - Služby Brno

Služba: Domov sv. Markéty - azylové domy Brno

Telefon: 735 145 359

Email: dsm@brno.charita.cz

Staňkova 386/47, Ponava, Brno 61200

Posláním Domova sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni v Brně je poskytnutí sociálních a pobytových služeb na přechodnou dobu těhotným ženám a ženám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a které mají zájem na řešení své situace.

více informací

Azylové domy

Poskytovatel: MAGDALENIUM, z.s.

Služba: Azylový dům - Magdalenium, Azylový dům - zařízení Helena

Telefon: 776 718 459

Email: magdalenium2@centrum.cz

Bratislavská 215/31, Zábrdovice, Brno 60200

Provozujeme specializované azylové domy pouze pro oběti domácího násilí. Jedná se o pobytový program, který je zaměřen na zvládnutí dané problematiky. K dispozici je bezplatné poradenství sociální, právní, psychologická pomoc, péče o děti-svědky DN, diagnostika,doprovody k soudu a další služby...

více informací

Azylové domy

Poskytovatel: Město Moravský Krumlov

Služba: Azylové bydlení pro matky s dětmi v tísni

Telefon: 602 104 929

Email: azylovydum.mk@seznam.cz

Jiráskova 634, Moravský Krumlov, Moravský Krumlov 67201

Cílová skupina-matky od 18 do 64 let s dětmi od 0-17let navštěvující ZŠ, osamělé těhotné ženy, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené domácím násilím, osoby v krizi
Poskytujeme- ubytování, možnost přípravy stravy, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, sociální poradenství
Kapacita: 7 osob

více informací

Azylové domy

Poskytovatel: Na počátku, o. p. s.

Služba: Byty Na počátku

Telefon: 548 221 405

Email: info@napocatku.cz

Tyršova 181, Telč-Podolí, Telč 58856

Havlíčkova 191, Telč-Štěpnice, Telč 58856

Posláním služby je nabídnutí pomoci spojené s přechodným ubytováním matkám a jejich dětem, s cílem posílit dovednosti, znalosti a informovanost uživatelek tak, aby byly schopny samostatně a vlastními silami zvládat nároky spojené s rodičovstvím a samostatným životem ve společnosti.

více informací

Azylové domy

Poskytovatel: Na počátku, o. p. s.

Služba: Domov pro dětský život

Telefon: 548 221 405

Email: info@napocatku.cz

Jaroměřice nad Rokytnou 97, Příložany, Jaroměřice nad Rokytnou 67551

Azylový dům Domov pro dětský život poskytuje ubytování těhotným ženám, které si přejí své dítě donosit, ale ve svém přirozeném prostředí k tomu nemají podmínky, a dále matkám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci. Podpora, kterou jim nabízíme, vychází z jejich individuálních potřeb.

více informací

Azylové domy

Poskytovatel: Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.

Služba: Azylový dům

Telefon: 518 321 629

Email: bydleni@psychocentrumdomecek.cz

Skácelova 2711/2, Hodonín, Hodonín 69501

Posláním azylového domu je prostřednictvím pobytové služby umožnit mužům bez přístřeší aktivně řešit vlastní nepříznivou situaci a pomáhat jim snižovat jejich závislost na systému sociální pomoci.

více informací

Azylové domy

Poskytovatel: Statutární město Brno

Služba: Azylový dům pro mládež ( AD I)

Telefon:

Email:

Celní 15/3, Štýřice, Brno 63900

Vídeňská 14/78, Štýřice, Brno 63900

více informací

Centra denních služeb

Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace

Služba: Centrum denních služeb

Telefon: 739 389 088

Email: svobodova.m@cssznojmo.cz

Mikulášské náměstí 482/12, Znojmo, Znojmo 66902

Naše služba je určena lidem, kteří v důsledku věku nebo zdravotního stavu mají zhoršenou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v průběhu dne.

více informací

Centra denních služeb

Poskytovatel: Diakonie ČCE - středisko v Brně

Služba: Centrum denních služeb Brno

Telefon: 541 248 401

Email: cdsb@diakoniebrno.cz

Hrnčířská 894/27, Veveří, Brno 60200

Posláním Centra denních služeb Brno je udržení či zlepšení kvality života lidí s demencí, kteří z důvodu snížené soběstačnosti nemohou zůstat sami doma.

více informací