Vyhledat
km

Počet nalezených služeb: 197

Centra denních služeb

Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace

Služba: Centrum denních služeb

Telefon: 739 389 088

Email: svobodova.m@cssznojmo.cz

Mikulášské náměstí 482/12, Znojmo, Znojmo 66902

Naše služba je určena lidem, kteří v důsledku věku nebo zdravotního stavu mají zhoršenou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v průběhu dne.

více informací

Centra denních služeb

Poskytovatel: Diakonie ČCE - středisko v Brně

Služba: Centrum denních služeb Brno

Telefon: 541 248 401

Email: cdsb@diakoniebrno.cz

Hrnčířská 894/27, Veveří, Brno 60200

Posláním Centra denních služeb Brno je udržení či zlepšení kvality života lidí s demencí, kteří z důvodu snížené soběstačnosti nemohou zůstat sami doma.

více informací

Centra denních služeb

Poskytovatel: Diakonie ČCE - středisko v Brně

Služba: Centrum denních služeb Letovice

Telefon: 739 244 873

Email: cdsl@diakoniebrno.cz

Alšova 635/3, Letovice, Letovice 67961

Posláním Centra denních služeb Letovice je umožnit lidem s lehkým a středně těžkým mentálním postižením (případně v kombinaci s dalším postižením) žít aktivní život mimo domácí prostředí a podpořit je v rozvoji dovedností s ohledem na jejich individuální potřeby.

více informací

Centra denních služeb

Poskytovatel: Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín

Služba: Centrum denních služeb Slavkov u Brna

Telefon: 734 435 125

Email: cds.slavkov@hodonin.charita.cz

Polní 1444, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna 68401

Umožňujeme lidem, kt. již nemohou po celý den zůstat sami doma, aby část dne prožili v centru a v odpoledních hodinách se vrátili zpět domů. Je jim zajištěna veškerá péče, kterou potřebují a zároveň u nás mají možnost setkat se s jinými lidmi, popovídat si a zajímavým způsobem prožít svůj volný čas

více informací

Centra denních služeb

Poskytovatel: Charita Vyškov

Služba: Centrum denních služeb

Telefon: 728 729 997

Email: michal.novotny@vyskov.charita.cz

Kostelní 406/2, Vyškov-Město, Vyškov 68201

Centrum denních služeb je služba, která umožňuje svým uživatelům smysluplně trávit svůj volný čas, zapojit se do společnosti a předcházet tak sociální izolovanosti. Klienti jsou vedeni k samostatnosti a ke zvládání základních úkonů péče o vlastní osobu a k rozvíjení jejich schopností.

více informací

Centra denních služeb

Poskytovatel: Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.

Služba: Centrum denních služeb Homediss

Telefon: 518 352 357

Email: reditelka@homediss.cz

Polní 4004/12, Hodonín, Hodonín 69501

„ Chci zůstat doma.“
Cítíte se sami? Máte pocit opuštěnosti a zbytečnosti? Pokud ano, je tady pro Vás služba Centra denních služeb Homediss. V rámci této služby posilujeme dovednosti při každodenních činnostech, např.trénujeme paměť, procvičujeme ruce, zpíváme.Zajišťujeme úlevu pečující rodině.

více informací

Denní stacionáře

Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Služba: Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Telefon: 518 612 260

Email: reditel@css-kyjov.cz

třída Palackého 67/7, Kyjov, Kyjov 69701

Naše služba je zaměřena na seniory nad 65 let a osoby zdravotně postižené nad 19 let z Kyjova a okolních obcí. Uživatelé nabízíme odvoz do/ze služby, stravu ve formě obědů v jídelně DPS, cvičení v tělocvičně a využití kulturních akcí pořádaných ve městě Kyjově a okolí nebo zaměstnanci DS.

více informací

Denní stacionáře

Poskytovatel: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Služba: DOMOVINKA

Telefon:

Email:

více informací

Denní stacionáře

Poskytovatel: Hnutí humanitární pomoci

Služba: Domov OLGA

Telefon: 516 418 727

Email: olga@hhp.cz

L. Janáčka 2184/15, Blansko, Blansko 67801

Denní stacionář umožňuje svým klientům pravidelnou docházku a pravidelný kontakt se společností a rozvíjení sociálních a pracovních návyků. Umožňujeme klientům smysluplným způsobem strávit tu část dne, kterou zdraví lidé zpravidla tráví v zaměstnání.

více informací

Denní stacionáře

Poskytovatel: Město Ivančice

Služba: Pečovatelská služba Ivančice - denní stacionář

Telefon: 546 123 402

Email: psivancice@seznam.cz

Na úvoze 1425/5, Ivančice, Ivančice 66491

Denní stacionář má své sídlo na adrese: Na Úvoze 1425/5, Ivančice. Kontakt: 546 123 402. Provozní doba: pondělí až pátek 7.00-15.00 hod. Službu poskytujeme ve správním obvodu obce s rozšířenou působností na základě smluvního ujednání o výkonu ambulantní služby v denním stacionáři (ORP Ivančice).

více informací