Diecézní charita Brno - Oblastní charita Znojmo

Telefon:
731402781
Identifikátor:
5952991
Email:
chps@znojmo.charita.cz
Druh služby:
Pečovatelská služba
Adresa:
  • Pontassievská 918/1, Znojmo, Znojmo 66902
Poskytovaná od:
01. 01. 2007
Název:
Charitní pečovatelská služba Znojmo
Charakteristika:
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní sociální služba, určená pro lidi, kteří z důvodu věku či zdravotního postižení potřebují pomoc např. s mytím a koupáním, oblékáním, přemísťováním, pohybem, zajištěním chodu domácnosti aj. Pečovatelská služba je určená i pro rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba podporuje život doma, pomáhá pečujícím osobám (rodina, blízké osoby). Cílem pečovatelské služby je umožnit využívání běžně dostupných veřejných služeb a zůstat doma mezi blízkými ve svém okolí.

Poskytujeme terénní pečovatelské služby v domácím prostředí osob, bydlících ve Znojmě a v obcích znojemského regionu, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, ke které může dojít z důvodu věku, ztráty soběstačnosti, ztráty zdraví a umožňujeme naplnit jejich individuální potřeby a přání. Pečovatelská služba je určena seniorům, osobám s chronickým onemocněním, se zdravotním postižením nebo rodinám s dětmi, které mají sníženu soběstačnost a vyžadují pomoc jiné fyzické osoby.

Místa poskytování služby


Zpět