Diecézní charita Brno - Oblastní charita Tišnov

Telefon:
731 453 275
Identifikátor:
3499467
Email:
eva.urbankova@tisnov.charita.cz
Druh služby:
Odborné sociální poradenství
Adresa:
  • Ráboňova 116, Tišnov, Tišnov 66601
  • Ráboňova 117, Tišnov, Tišnov 66601
Poskytovaná od:
01. 01. 2008
Název:
Poradna Porta Tišnov
Charakteristika:
Služba odborného sociálního poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich situace a umí nepříznivou situaci odborně řešit.


Posláním služby je poskytnout informace a podporu lidem, kteří se ocitli tíživé život­ní situaci, nebo kterým tato situace bezprostředně hrozí a neumějí nebo nemohou ji ře­šit vlastními silami, a prostřednictvím služby zvyšovat právní vědomí, samostatnost, znalosti a dovednosti uživatelů.

Místa poskytování služby


Zpět