Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín

Telefon:
972633578
Identifikátor:
2033004
Email:
poradna.hodonin@hodonin.charita.cz
Druh služby:
Odborné sociální poradenství
Adresa:
  • Wilsonova 4441/9, Hodonín, Hodonín 69501
  • Zahradní 886, Bučovice, Bučovice 68501
  • Wilsonova 4242/7, Hodonín, Hodonín 69501
  • Polní 1444, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna 68401
Poskytovaná od:
01. 01. 2007
Název:
Charitní sociálně právní poradna
Charakteristika:
Služba odborného sociálního poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich situace a umí nepříznivou situaci odborně řešit.


poskytuje poradenství v oblastech:
§ Soci. dávek a služeb
§ Soc. pojištění (důchodové a nemocenské)
§ Pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti
§ Bydlení a hospodaření
§ Rodiny a mezilidských vztahů
§ Finanční: dluhů, exekucí a oddlužení
§ Ochrany spotřebitele
§ Krizových situací

Místa poskytování služby


Zpět