Diecézní charita Brno - Oblastní charita Blansko

Telefon:
516 412 137
Identifikátor:
4841959
Email:
dennicentrum@blansko.charita.cz
Druh služby:
Nízkoprahová denní centra
Adresa:
  • Sadová 149/2, Blansko, Blansko 67801
Poskytovaná od:
01. 01. 2007
Název:
Denní centrum Nová naděje
Charakteristika:
Služba je pro lidi, kteří se z důvodu ztráty bydlení dostali do obtížné situace, se kterou si neví rady. Cílem služby je zachycení těchto lidí, a zároveň podpora ke změně způsobu života. Služba zároveň zajišťuje ochranu společnosti před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů (např. bezdomovectví, drogová závislost aj.).

Pomáháme lidem bez přístřeší, kteří přebývají ve špatných podmínkách, vrátili se z výkonu trestu odnětí svobody, byli propuštěni ze zdravotnických nebo školských zařízení a z ústavní péče. Jde hlavně o poskytnutí hygieny, jídla a kontakt se společenským prostředím.

Místa poskytování služby


Zpět