SOS dětské vesničky, z.s.

Telefon:
724316605
Identifikátor:
3371077
Email:
karolina.jelinkova@sos-vesnicky.cz
Druh služby:
Domy na půl cesty
Adresa:
Poskytovaná od:
01. 01. 2014
Název:
SOS Kotva
Charakteristika:
Služba poskytuje pobyt na přechodnou dobu mladistvým a osobám do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, či jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a osobám, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, pokud se jejich situace nedá řešit s využitím jiných služeb.

V domě na půl cesty SOS Kotva naleznou mladí lidé všestrannou podporu při přebírání plné zodpovědnosti za svůj vlastní život. V SOS Kotva usilujeme, aby byli mladí lidé schopni vést samostatný a odpovědný život. Naším mottem je: „Neudělám to za tebe. Naučím tě však, jak to můžeš udělat ty sám.”

Místa poskytování služby


Zpět