Diecézní charita Brno - Oblastní charita Znojmo

Telefon:
604 294 184
Identifikátor:
5064603
Email:
damian@znojmo.charita.cz
Druh služby:
Denní stacionáře
Adresa:
  • Mašovická 3167/10, Znojmo, Znojmo 66902
Poskytovaná od:
01. 01. 2007
Název:
Denní stacionář sv. Damiána Znojmo
Charakteristika:
Denní stacionáře jsou určeny lidem, kteří potřebují pravidelnou pomoc či podporu z důvodu jejich věku (např. osobám s demencí), zdravotního postižení či duševního onemocnění. Denní stacionáře umožňují těmto lidem žít svůj život v přirozeném rytmu týdne složeném z pracovních a volných dní a trávit tak obvyklý čas mimo domov ve společnosti svých vrstevníků. Pečujícím osobám je umožněno žít v přirozeném rytmu týdne, chodit do práce, zajistit si potřebné záležitosti apod.

Lidem s mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem ve věku 7 až 64 let poskytujeme pomoc a podporu při zajišťování základních potřeb. Dále zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, udržujeme i rozvíjíme schopnosti a dovednosti, které vedou ke zlepšení kvality běžného života.

Místa poskytování služby


Zpět