Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Telefon:
541421917
Identifikátor:
5642560
Email:
mazurova@cssbrno.cz
Druh služby:
Denní stacionáře
Adresa:
  • Schodová 1292/18, Černá Pole, Brno 60200
Poskytovaná od:
01. 01. 2007
Název:
Domov pro osoby se zdravotním postižením- Gaudium
Charakteristika:
Denní stacionáře jsou určeny lidem, kteří potřebují pravidelnou pomoc či podporu z důvodu jejich věku (např. osobám s demencí), zdravotního postižení či duševního onemocnění. Denní stacionáře umožňují těmto lidem žít svůj život v přirozeném rytmu týdne složeném z pracovních a volných dní a trávit tak obvyklý čas mimo domov ve společnosti svých vrstevníků. Pečujícím osobám je umožněno žít v přirozeném rytmu týdne, chodit do práce, zajistit si potřebné záležitosti apod.

Zkvalitňujeme život osob s mentálním postižením a zároveň se snažíme o jejich začlenění do široké společnosti, aby mohli vést plnohodnotný, radostný život.Vycházíme z individuálních přání a potřeb našich uživatelů s přihlédnutím k nejnovějším speciálně pedagogickým i psychologickým poznatkům.

Místa poskytování služby


Zpět