Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Telefon:
541421917
Identifikátor:
7282975
Email:
mazurova@cssbrno.cz
Druh služby:
Denní stacionáře
Adresa:
  • Neumannova 251/11, Pisárky, Brno 60200
Poskytovaná od:
01. 01. 2007
Název:
Domov pro osoby se zdravotním postižením - Nojmánek
Charakteristika:
Denní stacionáře jsou určeny lidem, kteří potřebují pravidelnou pomoc či podporu z důvodu jejich věku (např. osobám s demencí), zdravotního postižení či duševního onemocnění. Denní stacionáře umožňují těmto lidem žít svůj život v přirozeném rytmu týdne složeném z pracovních a volných dní a trávit tak obvyklý čas mimo domov ve společnosti svých vrstevníků. Pečujícím osobám je umožněno žít v přirozeném rytmu týdne, chodit do práce, zajistit si potřebné záležitosti apod.

Prostřednictvím skupinové či individuální podpory v zájmových kroužcích a pomocí dalších různorodých aktivit s uživateli sociální služby se zařízení zaměřuje na zdokonalování znalostí a dovedností vedoucí k seberealizaci, soběstačnosti a samostatnosti v přirozeném sociálním prostředí.

Místa poskytování služby


Zpět