Diakonie ČCE - středisko BETLÉM

Telefon:
519419848
Identifikátor:
6875763
Email:
reditel@betlem.org
Druh služby:
Denní stacionáře
Adresa:
  • Morkůvky 129, Morkůvky, Morkůvky 69172
Poskytovaná od:
01. 01. 2007
Název:
Denní stacionář Narnie pro děti a mladé lidi s mentálním a kombinovaným postižením
Charakteristika:
Denní stacionáře jsou určeny lidem, kteří potřebují pravidelnou pomoc či podporu z důvodu jejich věku (např. osobám s demencí), zdravotního postižení či duševního onemocnění. Denní stacionáře umožňují těmto lidem žít svůj život v přirozeném rytmu týdne složeném z pracovních a volných dní a trávit tak obvyklý čas mimo domov ve společnosti svých vrstevníků. Pečujícím osobám je umožněno žít v přirozeném rytmu týdne, chodit do práce, zajistit si potřebné záležitosti apod.

V denním stacionáři poskytujeme dětem a mladým lidem s těžkým mentálním nebo kombinovaným postižením podporu, která jim pomáhá navazovat a udržovat osobní vztahy a realizovat právo na vzdělání. S rodinou, školou a odborníky usilujeme o rozvoj jejich soběstačnosti a setrvání v domácím prostředí.

Místa poskytování služby


Zpět