Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s.

Telefon:
774 650 134
Identifikátor:
7223974
Email:
tlachova@cprhodonin.cz
Druh služby:
Denní stacionáře
Adresa:
  • Brněnská 1518/16, Hodonín, Hodonín 69501
Poskytovaná od:
01. 01. 2007
Název:
Stacionář Vlaštovka
Charakteristika:
Denní stacionáře jsou určeny lidem, kteří potřebují pravidelnou pomoc či podporu z důvodu jejich věku (např. osobám s demencí), zdravotního postižení či duševního onemocnění. Denní stacionáře umožňují těmto lidem žít svůj život v přirozeném rytmu týdne složeném z pracovních a volných dní a trávit tak obvyklý čas mimo domov ve společnosti svých vrstevníků. Pečujícím osobám je umožněno žít v přirozeném rytmu týdne, chodit do práce, zajistit si potřebné záležitosti apod.

Uživatelům od 1 roku do 35 let s kombinovaným, mentálním, tělesným a zdravotním postižením převážně s poruchou autistického spektra poskytujeme podporu a pomoc zaměřenou na jejich potřeby, aktivizaci a trávení volného času. Pro klienty zajišťujeme svozovou službu, fyzioterapii, povinou školní docházku přímo v prostorách stacionáře a jiné podpůrné terapie.

Místa poskytování služby


Zpět