Liga vozíčkářů, z. ú.

Telefon:
702 020 744
Identifikátor:
7415704
Email:
tereza.ulbrichova@ligavozic.cz
Druh služby:
Centra denních služeb
Adresa:
Poskytovaná od:
01. 10. 2011
Název:
Centrum denních služeb
Charakteristika:
Centra denních služeb jsou určeny lidem, kteří v průběhu dne potřebují pomoc či podporu z důvodu jejich věku (např. osobám s demencí), zdravotního postižení či duševního onemocnění a potřebují pomoc s nalezením či udržením si práce na otevřeném, nebo chráněném trhu práce.

Služba je určena dospívajícím a dospělým lidem s postižením či znevýhodněním – resp. pro osoby se sníženou soběstačností, které nenachází uplatnění na otevřeném či chráněném trhu práce ani v sociálně terapeutických dílnách a které potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby během dne. Služba je poskytována ambulantní formou, a proto není určena osobám, které nemohou z jakýchkoli důvodů do služby docházet či dojíždět a aktivně se účastnit chodu Centra denních služeb.

Místa poskytování služby


Zpět