Na počátku, o. p. s.

Telefon:
548 221 405
Identifikátor:
2291415
Email:
info@napocatku.cz
Druh služby:
Azylové domy
Adresa:
  • Tyršova 181, Telč-Podolí, Telč 58856
  • Havlíčkova 191, Telč-Štěpnice, Telč 58856
Poskytovaná od:
01. 01. 2017
Název:
Byty Na počátku
Charakteristika:
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v obtížné situaci spojené se ztrátou bydlení, pokud tuto situaci nelze řešit s využitím terénních sociálních služeb a návazných běžných veřejně dostupných služeb.

Posláním služby je nabídnutí pomoci spojené s přechodným ubytováním matkám a jejich dětem, s cílem posílit dovednosti, znalosti a informovanost uživatelek tak, aby byly schopny samostatně a vlastními silami zvládat nároky spojené s rodičovstvím a samostatným životem ve společnosti.

Místa poskytování služby


Zpět