Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.

Telefon:
518321629
Identifikátor:
1747232
Email:
bydleni@psychocentrumdomecek.cz
Druh služby:
Azylové domy
Adresa:
  • Skácelova 2711/2, Hodonín, Hodonín 69501
Poskytovaná od:
01. 01. 2007
Název:
Azylový dům
Charakteristika:
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v obtížné situaci spojené se ztrátou bydlení, pokud tuto situaci nelze řešit s využitím terénních sociálních služeb a návazných běžných veřejně dostupných služeb.

Posláním azylového domu je prostřednictvím pobytové služby umožnit mužům bez přístřeší aktivně řešit vlastní nepříznivou situaci a pomáhat jim snižovat jejich závislost na systému sociální pomoci.

Místa poskytování služby


Zpět