Diecézní charita Brno - Oblastní charita Znojmo

Telefon:
603992385
Identifikátor:
4344823
Email:
dmt.znojmo@znojmo.charita.cz
Druh služby:
Azylové domy
Adresa:
  • Mašovická 3061/12, Znojmo, Znojmo 66902
Poskytovaná od:
01. 01. 2007
Název:
Domov pro matky a otce v tísni Znojmo
Charakteristika:
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v obtížné situaci spojené se ztrátou bydlení, pokud tuto situaci nelze řešit s využitím terénních sociálních služeb a návazných běžných veřejně dostupných služeb.

- vytváříme podmínky pro to, aby uživatel s dětmi získal dovednosti pro samostatný život v přirozeném prostředí.
- motivujeme uživatele k odpovědnému přístupu k životu, výchově a péči dětí, vedení domácnosti, hospodaření s financemi
- motivujeme k vzdělání a hledání zaměstnání

Místa poskytování služby


Zpět