Diecézní charita Brno - Oblastní charita Blansko

Telefon:
516 411 400
Identifikátor:
3296431
Email:
matka-dite@blansko.charita.cz
Druh služby:
Azylové domy
Adresa:
  • Dukelská 2265/12b, Boskovice, Boskovice 68001
Poskytovaná od:
01. 01. 2007
Název:
Azylový dům Nová cesta
Charakteristika:
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v obtížné situaci spojené se ztrátou bydlení, pokud tuto situaci nelze řešit s využitím terénních sociálních služeb a návazných běžných veřejně dostupných služeb.

V Azylovém domě nabízíme matkám a ženám s dětmi podporu a odbornou pomoc při řešení obtížné životní situace. Učíme je soběstačnosti, aby dokázaly sobě i dětem vytvořit harmonický a stabilní domov a uměly samostatně řešit každodenní problémy. Pomáháme matkám s dětmi najít nový domov.

Místa poskytování služby


Zpět