Diecézní charita Brno - Oblastní charita Blansko

Telefon:
731628943
Identifikátor:
3296431
Email:
matka-dite@blansko.charita.cz
Druh služby:
Azylové domy
Adresa:
  • Dukelská 2265/12b, Boskovice, Boskovice 68001
Poskytovaná od:
01. 01. 2007
Název:
Azylový dům Nová cesta
Charakteristika:
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v obtížné situaci spojené se ztrátou bydlení, pokud tuto situaci nelze řešit s využitím terénních sociálních služeb a návazných běžných veřejně dostupných služeb.

Poskytujeme podporu a pomoc rodinám, ženám s dětmi a samotným ženám, které se ocitly v tíživé životní situaci. Podporujeme je k tomu, aby byly schopny žít smysluplný život v přirozeném prostředí.

Místa poskytování služby


Zpět