Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Telefon:
541421917
Identifikátor:
3078190
Email:
mazurova@cssbrno.cz
Druh služby:
Azylové domy
Adresa:
  • Podnásepní 384/20, Trnitá, Brno 60200
Poskytovaná od:
01. 01. 2007
Název:
Dům sociální prevence
Charakteristika:
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v obtížné situaci spojené se ztrátou bydlení, pokud tuto situaci nelze řešit s využitím terénních sociálních služeb a návazných běžných veřejně dostupných služeb.

Vytváříme bezpečný prostor a zázemí při naplňování základních životních potřeb (místo pro přípravu stravy a možnost hygieny). Společně s uživateli se snažíme hledat řešení jejich krizové situace prostřednictvím plnění osobních cílů a vedením k zodpovědnosti za své jednání.

Místa poskytování služby


Zpět